Giới thiệu
Giới thiệu
Cam kết dịch vụ 5S
Cam kết dịch vụ 5S
Trang chủ » Blog Làm Sạch » Khách hàng tiêu biểu » Vệ sinh tại Trung tâm tiếng Nhật EIKOH

Vệ sinh tại Trung tâm tiếng Nhật EIKOH

Vệ sinh tại Trung tâm tiếng Nhật EIKOH: Tổng giám đốc người Nhật nên rất kỹ tính, chỉ là tổng vệ sinh nhưng yêu cầu gói vệ sinh công nghiệp cho thật sạch sẽ.