Giới thiệu
Giới thiệu
Cam kết dịch vụ 5S
Cam kết dịch vụ 5S
Trang chủ » Blog Làm Sạch » Khách hàng tiêu biểu » Danh sách các khách hàng đồng hành cùng chúng tôi

Danh sách các khách hàng đồng hành cùng chúng tôi

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TRUYỀN THỐNG TIÊU BIỂU

Công ty Hàng Không ACC
Công ty TNHH KCC (Hà Nội)

Công ty TNHH một thành viên LadoFood

Công ty TNHH Phát triển phần mềm TOSHIBA (Việt Nam)

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Công ty TNHH Một thành viên Booyoung Việt Nam

Công ty Cổ phần tư vấn khoa học và công nghệ Contech Group

Công ty TNHH MTV ShinSung ENG (Viet Nam)

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ V&V