Vệ sinh công nghiệp tại Trung tâm Tiếng Nhật EIKOH

Vệ sinh tại Trung tâm tiếng Nhật EIKOH: Tổng giám đốc người Nhật nên rất kỹ tính, chỉ là tổng vệ sinh nhưng yêu cầu gói vệ sinh công nghiệp cho thật sạch sẽ.